Příspěvek: pan Jiří Strnad,
Voleč 7, 533 41  Lázně Bohdaneč

http://www.globetrotter.cz

jiri.strnad@ipbpojistovna.cz

Několik fotografií ...

Jak jsme objevovali Velebit

Velebit je zajímavé pohoří v severní části chorvatského pobřeží a rozhodně stojí zato si ho projít ( ne projet ). Je zajímavý už tím, že jeho svahy se zvedají přímo od moře až do výšky přes 1 700 m a na straně odvrácené od moře spadne jedno z nejvyšších množství srážek v Evropě. V zimě tam je velké množství sněhu, který v roklinách vydrží až do léta. V roce 1996 na 1. Máje v okolí Zavižanu ve sněhové vánici zabloudila a následně zmrzla jedna rodina.

Poprvé jsme na Velebitu byli s manželkou na čundru v roce 1988. Linkovým autobusem jsme z Hradce Králové dojeli na Plitvická jezera, kde jsme na parkovišti přespali a druhý den si prohlédli jezera. Pak jsme chtěli dojet místním autobusem do města Otočac, který leží pod Velebitem. Zrovna nic nejelo a stopování vyšlo naprázdno, a tak jsme přespali i druhou noc u Plitvic, pod lískovým keřem.

Druhý den byla neděle, a ještě státní svátek, autobusy nejely, stopování bylo bezúspěšné a tak jsme šli pěšky do 12 km vzdálené Titovy Korenice. A odtud pak autobusem do Otočace, ze kterého jsme chtěli pokračovat dále do Krasna, už v horách. Ale opět nic nejelo, a tak zase šlapeme pěšky. Přidal se k nám chorvatský student Vlado ze Sisaku.

Cesta byla dlouhá a úmorná a mně , s 30-ti kilovým batohem, už docházely síly. Do Krasna jsme došli až navečer, po 20 km chůze. Na nocleh nás vzali děda a babička Děvčičovi (se kterými si dopisuji dodnes). Spali jsme na seně pod střechou chléva, pod námi v přízemí byla ustájená kráva.

Druhý den jsme chtěli dojít na chatu Zavižan, podle průvodce by jsme tam asi za 4 hodiny měli být. Šli jsme lesem serpentinami po značené stezce. Ale Vladimír říkal,že si to zkrátíme a půjdeme přímo do svahu (měl na rozdíl od nás turistickou mapu Velebitu). Jenže po chvíli začal být terén strmější a skalnatější, a čím dál méně průchodný. Ocitli jsme se v pralese a pak jsme zabloudili. Vůbec jsme nevěděli, kam jít. Byli jsme vyčerpaní a téměř všechny zásoby vody jsme už vypili. Udělal jsem poslední zoufalý pokus, na místě jsem nechal manželku s Vladimírem a svůj batoh a vydal se hledat cestu sám. A měl jsem štěstí – po chvíli jsem uviděl, že se les prosvětluje a pak končí. Za ním byla náhorní planina Jezera, kam jsme měli dojít po značené cestě. Byli jsme zachráněni (ale to jsem nevěděl, co nás ten den ještě čeká). Pak už společně jsme našli turistickou značku a pokračovali dál. Jsou tu obrovské krasové závrty. Na dně jednoho z nich je i malé jezírko, a tak tam sestupujeme v domnění, že si tam nabereme vodu. Ale moc jsme se zmýlili – voda byla špinavá a zatuchlá. Až později jsme v jedné malé propasti objevili sníh a rozehřáli na vodu.

Značení bylo staré a špatně znatelné a po vstupu do lesa jsme značku opět ztratili.

Přišli jsme na křižovatku cest (odtud jsme poprvé viděli Jadran), ale bez směrových označníků. Zase jsme nevěděli kudy kam. Ale vzhůru do skal vedlo elektrické vedení. Řekl jsem si, že by to mohlo vést k chatě. A tak jsem se nabídl, že se půjdu pod dráty
podívat, kam to vede. A opravdu, asi po hodině lezení po obrovských balvanech , jsem na vrcholu hory uviděl budovu.

Vrátil jsem se a šli jsme společně po cestě tím směrem. To už se začínalo stmívat. Už za tmy jsme přicházeli k budově obehnané ostnatým drátem, slyšel jsem štěkat psy – a to už jsem začínal mít špatné tušení.

A taky že jo – došli jsme do posádky jugoslávské armády na hoře Plješevica.

Byl odtud nádherný pohled na osvětlené jadranské ostrovy hluboko pod námi. Ale nám moc do smíchu nebylo – bylo nám zima, foukal silný vítr a zadrželi nás jugoslávští vojáci. Dlouhou dobu se oficíři o něčem dohadovali, co s námi. Tam jsme zůstat nemohli. A tak jsem jim navrhl, aby nás dovezli terénním vozem na chatu Zavižan, která byla asi o 6 km dále, že to zaplatíme. Chvíli se radili, pak za mnou jeden přišel a oznámil mně, že nás odvézt nemůžou, že by se potom říkalo o jugoslávské armádě, že vozí české turisty po horách. Jediné, co pro nás může udělat, je to, že nám dá ozbrojený doprovod, který nás dovede na Zavižan.
A tak s námi šli tři vojáci se samopaly v ruce. Jeden z nich nesl manželce batoh. Na chatě Zavižan už nás čekali. Když jsme přicházeli, cestu nám osvětlovaly silné reflektory. Po příchodu nám hned dali teplý čaj a ubytovali nás. Byla půlnoc.
Druhý den jsme se vydali po Premužničově stezce, místy vylámané ve skalách. Je zde plno zmijí. Okolí je úžasné – bizardní vápencové skály, škrapy a závrty, mimo stezku neprůchodný terén a prales. Do některých míst dosud nevkročila lidská noha. Místy byly výhledy na Jadran. Ze stezky odbočují výstupové cestičky na jednotlivé vrcholy. V poledne jsme si udělali oběd v malé kamenné chatce Rossieva útulna. Byly zde asi čtyři palandy na přespání, kamínka a cisterna na vodu. Za války zde údajně byli partyzáni. Navečer přicházíme do sedla Velký Alan, kde je otevřená poměrně velká chata s místnostmi na přespání, kuchyní a cisternou s vodou, ale je bez správce. Zde přenocujeme, už je tady parta Chorvatů. Z vyvěšených informací se dozvídáme, kolik a na jaký účet, máme na poště zaplatit za ubytování. S takovou důvěrou jsme se zatím nikde nesetkali. Chata patří turistickému družstvu.
Ráno se loučíme s Vladimírem, on pokračuje dál po hřebeni Velebitu a my sestupujeme k moři do Jablance (je to 1340 výškových metrů). Cesta je vcelku zřetelná, i když tady asi málokdo přejde – je úplně zapletená do sítí obrovských pavouků. S ubývající nadmořskou výškou se znatelně, až nesnesitelně, otepluje, slunce praží do okolních bílých skal, mizí vegetace, do naprostého ticha řvou cikády a nám dochází voda. V jednom místě byla odbočka k prameni, ale když tam docházíme,tak vidíme, že je to jen velká kaluže páchnoucí vody. Naštěstí pak přicházíme k samotě, kde nám domorodec ochotně dává napít vody z cisterny (tzn. , že to není voda pramenitá, ale dešťová, zachycená v zimě, když prší) – a jak nám chutná ! Asi po další hodině přicházíme nad vesničku Jablanac. Objevujeme jeskyni s velkým pramenem a jezírkem, ze kterého mají svedenou pitnou vodu až do vesnice. V Jablanci nacházíme turistickou ubytovnu (planinarski dom), kde se bez problému ubytováváme.
Další den cestujeme dál po pobřeží do Dalmácie.
Návštěvu Velebitu každému doporučuji, hlavně lidem s dobrodružnou povahou. Příroda je krásná, místní lidé ochotní a k nám Čechům mají vřelý vztah.
I když už je to tak dávno, stále na tento čundr s manželkou vzpomínáme a do Chorvatska se rádi vracíme.

Jiří  Strnad
Voleč 7, 533 41 Lázně Bohdaneč
jiri.strnad@ipbpojistovna.cz