Borobudur

Největší buddhistický chrám. Základna měří 150m. Postaven 750-850 n.l. 60000m3 opracovaného kamene. Znovu objeven 1815. Rekonstrukce 1973-1984.
Deskové reliéfy (asi 1500) zobrazují život člověka - Budhy od pozemských vášní až po konečný stav nirvány.
Chrámové terasy obcházejte ve směru hodinových ručiček.

< zpět (back)

< zpět (back)